Zapraszamy do wypełnienia formularza, który pozwoli orientacyjnie podać cenę Naszych usług dla Państwa przedsiębiorstwa

Osoba kontaktowa (imię i nazwisko) (wymagane)

Twój e-mail (wymagane)

Nr telefonu: (wymagane)

Rodzaj działalności
 Usługowa Handlowa Produkcyjna Inny rodzaj

Jeżeli wybrano "Inny rodzaj" proszę wpisać jaki

Forma działalności
 Osoba fizyczna Spółka cywilna  Spółka z o.o Inna

Jeżeli wybrano "Inna" proszę wpisać jaka

Podatnik VAT
 Tak Nie

Ilość pracowników
Liczba właścicieli:
Zatrudnieni na umowę o pracę:
Inne formy zatrudnienia:

Rodzaj prowadzonej księgowości
 Ryczałt Księga przychodów i rozchodów Księga handlowa (pełna księgowość)

Liczba dokumentów sprzedaży w miesiącu:

Liczba dokumentów zakupu w miesiącu:

Liczba wyciągów bankowych w miesiącu:

Delegacje w miesiącu:

Dodatkowe uwagi