W naszym biurze rachunkowym znajdziecie profesjonalny i kompleksowy zakres usług księgowych. U nas ochrona danych, dyskrecja i poufność na pewno jest zapewniona.

Nasze biuro rachunkowe oferuje m.in.
 • Ewidencję ryczałtową
 • usługi obejmujące temat związany z przychodami i rozchodami
 • usługi związane z księgami handlowymi
 • ewidencja obejmująca sprzedaż i zakup dla celów VAT
 • Ewidencja obejmująca środki trwałe
 • Przygotowywanie do urzędów deklaracje: PIT, ZUS, VAT, CIT i inne
 • Zajmowanie się sprawami kadrowo-płacowymi
 • usługi obejmujące zakładanie i prowadzenie akt osobowych
 • pomoc w temacie obejmującym zakładanie i likwidacja działalności
 • Usługi obejmujące rozliczenie i ewidencjonowanie czasu pracy osób zatrudnionych
 • Usługi związane z naliczeniem wynagrodzenia i innych powinności wynikających ze stosunku pracy.
 • obowiązki obejmujące okresowe raporty i zestawienia w takiej formie jaka została uzgodniona z klientem
 • Przygotowywanie bilansu rocznego
oraz wiele innych usług z zakresu prowadzenia rachunkowości